سنگ کاغذ قیچی شرطی

سنگ کاغذ قیچی پنالتی

شرط بندی سنگ کاغذ قیچی

در روزهای کرونا در نبود لیگ های بزرگ فوتبال در اروپا مثل لیگ برتر انگلیس، لالیگا یا سری آ،...