سه گانه اسنوکر

تورنومنت اسنوکر

تورنومنت و رویدادهای بازی اسنوکر

تعداد تورنومنت‌های مهم بازی بیلیارد یا اسنوکر در جهان چندان زیاد نیست، اما مهم ترین این تورنومنت‌ها سه گانه...