سیستم شرطبندی

همه چیز در مورد سیستم شرطبندی پارولی (Paroli): آيا واقعا این استراتژی کار می‌کند؟

همه چیز در مورد سیستم شرطبندی پارولی (Paroli): آيا واقعا این استراتژی کار می‌کند؟

سیستم پارولی شکلی از پیشرفت مثبت شرطبندی است و بیشتر در بازی‌هایی مانند رولت و بلک جک استفاده می‌شود...