شالکه

شالکه

راهنمای پیش بینی شالکه (فصل 20-2019)

شالکه کنونی با هدایت دیوید واگنر، تیم چندان خوبی نیست. آنها در یکی دو ماه اخیر بردی نداشته‌اند و...

تیم بسکتبال بارسلونا-پیش بینی ورزشی

سینگل های پیشنهادی فوتبال و بسکتبال (5 بهمن 98)

با شرط بندی‌های 14 گانه پنجم بهمن با شما هستیم.