شرطبندی با موبایل

بازی‌های موبایلی کازینویی

آیا بازی‌های موبایلی آینده بازی‌های کازینویی است؟

صنعت بازی همیشه در زمینه پذیرش فناوری‌های جدید جلوتر بوده است. هنگامی که اینترنت در سال 1993 راه ‌اندازی...