شرط بندی روی گلزن

ورنر-لایپزیش

شرط بندی روی گلزن در فوتبال

اگر از گلزنی بازیکنی خاص در یک بازی مطمئن هستید، می‌توانید روی آن شرط بندی کنید. این نوع شرط...