شرط بندی Esports

مسابقات eSports

استراتژی‌های شرط بندی eSports

مقدمه شرط بندی eSports شیوه‌ای تقریبا جدید از شرط بندی است. با این حال این نوع شرط بندی را...

لیگ آنلاین فیفا

شرط بندی روی لیگ آنلاین فیفا (electronic leagues FIFA)

در روزهای قرنطینه جهان و درگیری با ویروس کرونا، بساط شرط بندی روی بازی های آنلاین (E-Sports) داغ شده...