تاریخ:اکتبر 27, 2021

شرط روز

تیم بسکتبال بارسلونا-پیش بینی ورزشی

سینگل های پیشنهادی فوتبال و بسکتبال (5 بهمن 98)

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی روز (دهم شهریور 1398)؛ لیگ نروژ

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی روز (هشتم شهریور 1398)؛ لیگ نروژ

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی روز از آلمان و لیگ نروژ

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی روز (چهارم شهریور 1398)؛ لیگ سوئد

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی روز (سوم شهریور 1398)؛ لیگ نروژ

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی روز (اول شهریور 1398)؛ فوتبال آلمان

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی روز (سی‌ و یکم مرداد 1398)؛ لیگ امارات

پیشنهاد شرط بندی روز (بیست و یکم مرداد 1398)

پیشنهاد شرط بندی روز (هجدهم مرداد 1398)