شرط هاینز

هاینز

انواع شرط بندی فوتبال؛ شرط هاینز (Heinz Bet)

در ادامه بررسی انواع شرط بندی فوتبال به سراغ شرط هاینز (به انگلیسی: Heinz Bet) رفته ایم. شرط هاینز...