شلم

بازی بلوت عربی

آیا پوکر در اسلام حرام است؟

پیش از این توضیح حکم پوکر در اسلام بهتر است کمی به این بازی بپردازیم. پوکر از محبوب ترین...

بازی شلم-جوکر

آموزش بازی شلم

بازی شلم که اصالتی ایرانی دارد، ورژن امتیازی بازی حکم است اما با اضافه شدن جوکر و نوشتن امتیازات...