فرهین‌ تاج بنیادی

فرزاد و فرهین‌تاج بنیادی

بیوگرافی فرزاد بنیادی و فرهین‌تاج بنیادی

احتمال اینکه یک مادر و پسر که روی هم 140 سال سن دارند، به قهرمانی مسابقات سری جهانی پوکر...