فلیکس بریش

فلیکس بریش

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ فلیکس بریش

در این شماره از بخش داوری و پیش بینی فوتبال، به سراغ یک داور آلمانی دیگر می‌رویم. اطلاعات و...