لاس وگاس رایدرز

کیرکا کازینو-وگاس

4 اتفاق مهم در خصوص لاس وگاس که در سال 2020 رخ خواهد داد

چند کازینوی جدید و یک تیم جدید فوتبال آمریکایی در 2020 کار خود را در لاس وگاس آغاز خواهند...