هرتابرلین-شالکه

هرتابرلین-شالکه

پیش بینی فوتبال؛‌ هرتابرلین و شالکه ۰۴

در جمعه شب، به سراغ لیگ آلمان، بوندسلیگا و بازی حساس دو تیم هرتابرلین و شالکه ۰۴ می رویم....