هری ویلسون

شرط بندی فوتبال

حقایق در مورد شرط بندی فوتبال

شرط بندی جای خود را فرهنگ عامه مدت‌هاست باز کرده و در این مطلب با برخی حقایق جالب آن...

فلوید می ودر-floyd mayweather

بزرگترین برنده های شرط بندی تاریخ ورزش

اگرچه همواره از شرط بندی مطمئن با ریسک پایین می‌گوییم، گاهی ریسک سنگین با ارقام کوچک می‌تواند جذاب باشد....