هکر چینی

هکر-چین

هکرهای چینی در حال دزدی اطلاعات کاربران سایت های شرط بندی هستند!

هکرهای ‌چینی جز بدنام‌ترین هکرها در جهان هستند. آنها این بار نه به دزدی پول که به دزدی اطلاعات...