وارکرفت

مسابقات esports

شرط بندی روی eSports یا مسابقات جهانی گیم چیست؟

نوجوانانی نحیف اما باهوش پشت سیستم‌های خود کاری می‌کنند که همپای فوتبالیست‌ها، به کاری که می‌کنند اهمیت بدهیم.