واشنگتن ویزاردز

فینیکس سانز و واشنگتن ویزاردز

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ فینیکس سانز – واشنگتن ویزاردز

دو تیم فینیکس سانز و واشنگتن ویزاردز از ساعت 00:30 بامداد شنبه در مسابقات بسکتبال NBA به مصاف هم خواهند رفت،...