وب آموز

سامان اقدمی

سامان اقدمی کیست؟

سامان اقدمی متولد 1374 در تبریز و پزشک فارغ التحصیل دانشگاه ارومیه است. بیشتر او را با ماجرای هک...