وزارت ارتباطات ایران

بیت کوین در ایران

صدور بیش از هزار مجوز برای استخراج بیت کوین در ایران

گزارشات حاکی از آن است که حکومت ایران از زمان قانونی کردن صنعت رمزارزها تاکنون بیشتر از 1000 مجوز...