وستفالن

آن کاترین برومل-نیم تنه نارنجی

آن کاترین برومل؛ همسر ماریو گوتسه، مدلِ لباس زیر

فوتبالیست‌های امروزی بیشتر ترجیح می‌دهند زنان خود را از بین مدل‌های بی‌نقص انتخاب کنند. زنان زیبایی که به نظر...