وست بروم

اسلاون بیلیچ-مارچلو بیلسا

راهنمای پیش بینی سطح دوم فوتبال انگلیس، چمپیونشیپ (فصل 20-2019)

اگرچه چمپیونشیپ برای پیش بینی لیگ بسیار سختی است اما مهم نیست، دنبال کردن این لیگ واقعا جذاب است....