پدرام ختاری

شوخی پدرام مختاری و نازنین با آب

شوخی خنده دار پدرام مختاری با نازنین

پدرام مختاری، برادر پویان مختاری مالک یکی از بزرگترین سایت‌های شرط بندی با نام حضرات است. نام همسر پدرام...