پپیش بینی مسابقات ورزشی

قایقرانی اسلالوم

معرفی رشته قایقرانی اسلالوم در آب‌های خروشان – قوانین و ماهیت این رشته ورزشی

بازیکن رشته قایقرانی اسلالوم باید در آب‌های خروشان حرکت کند و بهترین مسیر را برای رسیدن به خط پایان...