پیتر گریفین

پیتر گریفین

بیوگرافی پیتر ای.گریفین؛ نویسنده کتاب تئوری بلک جک

مقدمه در بخش بیوگرافی بزرگان قمار، سراغ کسانی رفتیم که عمر خود را پای شرط بندی گذاشته و موفق...