پیش بینی سری آ

پیش بینی فوتبال؛ لچه و یوونتوس

در پست های پیش بینی فوتبال، قصد داریم در مورد بازی های مهم روز که همچنان برای شرط بندی جذاب به نظر می رسند،...

پیش بینی فوتبال؛ جنوا و میلان

در پست های پیش بینی فوتبال، قصد داریم در مورد بازی های مهم روز که همچنان برای شرط بندی جذاب به نظر می رسند،...

Brescia-Juventus

پیش بینی فوتبال؛ برشا و یوونتوس

در پست های پیش بینی فوتبال، قصد داریم در مورد بازی های مهم روز که همچنان برای شرط بندی جذاب به نظر می رسند،...

رم-ساسولو

پیش بینی فوتبال؛ رم و ساسولو

در پست های پیش بینی فوتبال، قصد داریم در مورد بازی های مهم روز که همچنان برای شرط بندی جذاب به نظر می رسند،...