پیش بینی لیگ ازبکستان

راهنمای لیگ ازبکستان

راهنمای پیش بینی لیگ ازبکستان

راهنمای لیگ ازبکستان، نگاهی به لیگ فوتبال در این کشور و باشگاه هایی مثل پاختاکور، بنیادکار، نفتچی و لوکوموتیکو...

پاختاکور-استقلال

پیش بینی فوتبال؛ پاختاکور و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا

بازی پاختاکور و استقلال را به خاطر درخواست های زیادی که داشتیم، برای پیش بینی فوتبال بررسی می‌کنیم. نبرد...