پیش بینی لیگ قهرمانان آسیا

النصر-پرسپولیس

پیش بینی فوتبال؛ النصر عربستان و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس-پاختاکور

پیش بینی فوتبال؛ پرسپولیس و پاختاکور در لیگ قهرمانان آسیا

پاختاکور-استقلال

پیش بینی فوتبال؛ پاختاکور و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا

شارجه-پرسپولیس

پیش بینی فوتبال؛ پرسپولیس و شارجه امارات در لیگ قهرمانان آسیا

استقلال-الاهلی

پیش بینی فوتبال؛ استقلال و الاهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا

استقلال-الشرطه

پیش بینی فوتبال؛ استقلال ایران و الشرطه عراق در لیگ قهرمانان آسیا

التعاون-پرسپولیس

پیش بینی فوتبال؛ التعاون و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا

لیگ اندونزی

راهنمای پیش بینی لیگ اندونزی (فصل 2020)

لیگ مالزی

راهنمای پیش بینی سوپر لیگ مالزی (فصل 2020)

لیگ هند

راهنمای پیش بینی سوپر لیگ هند (فصل 21-2020)