پیش بینی منچسترسیتی

سیتی-وستهم

پیش بینی فوتبال؛ منچسترسیتی و وستهم

تاتنهام و منچسترسیتی

پیش بینی فوتبال؛ تاتنهام و منچسترسیتی

منچسترسیتی-منچستریونایتد-لیگ کاپ

پیش بینی فوتبال؛ منچسترسیتی و منچستریونایتد در جام اتحادیه

منچسترسیتی-فولام

پیش بینی فوتبال؛ منچسترسیتی و فولام در جام حذفی انگلیس (FA CUP)

شفیلد یونایتد و منچسترسیتی

پیش بینی فوتبال؛ شفیلد یونایتد و منچسترسیتی

استون ویلا-منچسترسیتی

پیش بینی فوتبال؛ استون ویلا و منچسترسیتی

منچستریونایتد و منچسترسیتی در جام اتحادیه

پیش بینی فوتبال؛ منچستریونایتد و منچسترسیتی در جام اتحادیه

منچسترسیتی-پورت ویل

پیش بینی فوتبال؛ منچسترسیتی و پورت ویل

منچسترسیتی و اورتون

پیش بینی فوتبال؛ منچسترسیتی و اورتون

منچسترسیتی-شفیلدیونایتد

پیش بینی فوتبال؛ منچسترسیتی و شفیلد یونایتد