پیوس هاینتز

تصویر جیمی گلد

لیست بزرگترین تورنمنت های پوکر دنیا در تاریخ

در طی 8 سال اخیر، بزرگترین تورنمنت پوکر در دنیا رویداد اصلی تورنمنت جهانی پوکر یا اختصارا WSOP بوده...