چارلی شین

مایکل فلپس، شناگر مشهور در حال انجام بازی پوکر

سلبریتی ها یا افراد مشهوری که به قمار اعتیاد دارند

در اینجا لیستی از سلبریتی‌ها یا چهره‌های مشهور ارائه می‌کنیم که بنا بر گزارش‌های متعدد به قمار اعتیاد پیدا...