کازینوهای هایت

کازینو هایت خزر-پارسیان چالوس

آشنایی با کازینوهای قدیمی ایران؛ کازینو هایت خزر

سابقه هتل/کازینو هایت خزر در سال 1354 توسط گروه هتلداری آمریکایی Hyatt در چالوس ساخته شد. این گروه کار...