کوراسائو

کشوری تحت تابعیت هلند که بیشتر سایت‌های شرط بندی لایسنس خود را از آنجا دریافت کرده‌اند.