یاتزی

نایس دایس

آموزش بازی نایس دایس (Nice Dice)

مقدمه نایس دایس یک بازی کازینویی با تاس است که قوانین مشابهی با بازی یاتزی دارد. این بازی توسط...