یادگیری ماشین

جمع‌آوری داده پیش بینی فوتبال

جمع‌آوری داده برای پیش بینی فوتبال با هوش مصنوعی

جمع‌آوری داده برای پیش بینی فوتبال، اولین گام در استفاده از هوش مصنوعی برای شرط بندی فوتبال است که...

هوش مصنوعی-شرط بندی

سرنوشت دنیای شرط بندی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین چگونه تغییر می‌کند؟

کامپیوترها قرار نیست در مدتی کوتاه تا این اندازه باهوش شوند اما نمی‌شود به کمی پس از آن فکر...