یری مینا

یری مینا

جریمه 10 هزار پوندی ستاره اورتون به خاطر تبلیغ شرطبندی

یری مینا، مدافع کلمبیایی اورتون، به خاطر تبلیغ برای یک موسسه شرطبندی، 10 هزار پوند از سوی فدراسیون فوتبال...