یوان

نیکولاس مادورو-کازینو

کازینویی کاملا بر پایه ارز دیجیتال ونزوئلا شروع به خواهد کرد

ونزوئلا کشور مرموزی است. کشوری که زمانی حیاط خلوت آمریکا و برای مدتی در دستان یار غارِ محمود احمدی...