پدرام مختاری

برادر کوچک پویان مختاری است. نام دوست دختر او نازنین و مالک سایت شرط بندی ناز بت است.