تاریخ:می 16, 2021

آمار و تحلیل

در این بخش آما و تحلیل‌های مرتبط با شرط بندی را ارائه می‌دهیم.

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی وردربرمن-دوسلدورف

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی روز (بیست و پنجم مرداد 1398)

پیشنهاد شرط بندی روز (بیست و چهارم مرداد 1398)

پیشنهاد شرط بندی روز (بیست و سوم مرداد 1398)

شرط بندی زنده-live betting

آیا ایده شرط بندی زنده (لایو)، می تواند به نتیجه برسد؟

پیشنهاد شرط بندی روز (بیست و دوم مرداد 1398)

آمار و نتایج زنده

آمار و نتایج زنده فوتبال؛ نگاهی به Running Ball

پیشنهاد شرط بندی روز (بیست و یکم مرداد 1398)

پیشنهاد شرط بندی روز (هجدهم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (پانزدهم مرداد 1398)