تاریخ:آوریل 14, 2021

آموزش

در این بخش مطالب آموزشی با موضوع شرط بندی و پیش بینی را ارائه می‌دهیم.

هفت توصیه برای تورنمنت های پوکر که از آن ها خبر ندارید

پنج چالشی که برای بازدهی بیشتر در پوکر مواجه می شوید کدامند؟

بازی نکردن در خستگی

مفاهیم بنیادی پوکر: سهم شانس فولد (Fold Equity) چیست؟

چطور با شکست پشت سرهم در قمار کنار بیاییم؟

پنج توصیه ساده برای پیشرفت در پوکر

قوانین نانوشته پوکر که باید بدانید

چطور با دانستن چند راز، به قمارباز حرفه ای شوید

یادگیری فعالانه چیست و چرا برای پیشرفت در پوکر ضروری است؟

چرا باید از بازی نرم در پوکر اجتناب کنید؟