بن رابرتس

بن رابرتس-مهدی جاویدی-پوکر

بن رابرتس (مهدی جاودانی) کیست؟

مهدی جاودانی، زودتر از سایر هم‌رده‌های خود ایران را ترک کرده و در انگلستان برای خود یک زندگی کاملا...