توماس آستین پرستون

مایکل جوردن

10 نقل قول تاریخی در خصوص شرط بندی و قمار

مردان بزرگ تاریخ، گاها زندگی روتین را تکراری دیدند و سعی کردند سراغ قمار بروند یا حداقل چیزی برای...

آماریو اسلیم کیست؟

آماریو اسلیم پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...