gamer

آگاهی از موقعیت در پوکر چقدر در نتیجه‌گیری تاثیر دارد؟

چرا بازی های نرخ پایین آنلاین برابر دانکی های پوکر با بازی های حضوری متفاوت است؟

چطور در مقابل وسوسه برای بلوف برابر رقیبی که مدام اورکال می کند، مقاومت کنیم؟

چطور از بین میزان شرط کوچک و بزرگ، انتخاب کنیم؟

اگر بازیکنی بعد از شرط ادامه در فلاپ، در ترن چک دهد، چه باید کرد؟

چرا اجرای دوباره ضریب پات شما را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟

دنیل نگرئانو؛ یکی از سه پوکرباز برتر تاریخ

بری جانستون؛ قهرمان مو سفید دنیای پوکر

اسکاتی انگوین؛ از پیروزی‌های بزرگ تا اعتیاد و ورشکستگی و شروع دوباره

پنج بازی رایج پوکر که باید بشناسید