جوکر

بازی شلم-جوکر

آموزش بازی شلم

بازی شلم که اصالتی ایرانی دارد، ورژن امتیازی بازی حکم است اما با اضافه شدن جوکر و نوشتن امتیازات...

اسکار-2020

راهنمای پیش بینی اسکار 2020

شرط بندی روی ایونت‌ها در سال‌های اخیر بسیار محبوب شده است.

اسکار 2020

شرط بندی روی جوایز اسکار؛ چطور می‌توان از نتایج گلدن گلوب، برندگان اسکار را حدس زد؟

شرط بندی روی ایونت‌های بزرگ از آنجا که قابلیت پیش بینی نسبتا مناسبی دارد می‌تواند یکی از جنبه‌های جدیدی...