جو پشی

مارلا لاپلس-تیفانی ترامپ

تمام زنان زندگی دونالد ترامپ؛ از همسران تا زنان قربانی تجاوز

همسران ترامپ رفته رفته جوان‌تر شده‌اند و او هر بار که احساس نیاز کرده، از نزدیکی با چند مدل...