داوران بوندسلیگا

فلیکس تسوایر

اطلاعات و آمار فلیکس تسوایر

بررسی اطلاعات و آمار فلیکس تسوایر، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال آلمان، می‌تواند به ما در شرط...

توبیاس اشتیلر

اطلاعات و آمار توبیاس اشتیلر

بررسی اطلاعات و آمار توبیاس اشتیلر، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال آلمان، می‌تواند به ما در شرط...

بنجامین براند

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ بنجامین براند

بنجامین براند، یکی دیگر از داوران مشهور و تازه به اوج رسیده بوندسلیگا است که قصد داریم در این...

گویدو وینکمن

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ گویدو وینکمن

گویدو وینکمن، دیگر داور مشهور آلمانی است که قرار است پرونده وی را در بخش داور و پیش بینی...

بیبیانا اشتاین‌هاوس

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ بیبیانا اشتاین‌هاوس

بیبیانا اشتاین‌هاوس، اولین داور زنی است که در بخش داور و پیش بینی فوتبال قرار است بررسی کنیم. اشتاین‌هاوس...

فلیکس بریش

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ فلیکس بریش

در این شماره از بخش داوری و پیش بینی فوتبال، به سراغ یک داور آلمانی دیگر می‌رویم. اطلاعات و...

دنیز آیتکین-پاریسن ژرمن

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ دنیز آیتکین

در شماره جدید بخش داور و پیش بینی فوتبال، اطلاعات و آمار دنیز آیتکین داور مشهور و جنجالی آلمانی...