درفت NBA

استفن کری-گلدن استیت-NBA

راهنمای پیش بینی بسکتبال؛ تنکینگ یا باختن از عمد چیست؟

پیش بینی بسکتبال محبوبیت و ارزش زیادی دارد. راجع به ورزشی صحبت می‌کنیم که شانس در نتایج آن نقش...

درفت NBA 2020

درفت NBA؛ چطور روی درفت بسکتبال آمریکا شرط بندی کنیم؟

درفت NBA و به طور کل مفهومِ Draft از جذابترین خصوصیات ورزش آمریکا است. این چیزی نیست که آن...