درن بنت

کریم بنزما-تدی شرینگام-کریستیانو رونالدو

زنانی که دوست دختر فوتبالیست‌های متفاوتی بوده‌اند

زنان جذاب و فوتبالیست‌ها؛ رابطه‌ای که هر روز پررنگ‌تر می‌شود.