شانگهای رامی

بازی کارتی تلفن کن

آموزش بازی کارتی تلفن کن (Telefunken)

بازی کارتی تلفن کن یک بازی آنترکت رامی و قراردادی است که برخی از کشورهای امریکای جنوبی انجام می‌شود....