تاریخ:سپتامبر 24, 2022
بازی کارتی تلفن کن

آموزش بازی کارتی تلفن کن (Telefunken)

بازی کارتی تلفن کن یک بازی آنترکت رامی و قراردادی است که برخی از کشورهای امریکای جنوبی انجام می‌شود. Telefunken یک نام آلمانی است. زمانی که در جنگ جهانی دوم بسیاری از یهودیان آلمانی و نازی‌ها به آمریکا جنوبی گریختند، این بازی را با خود به این کشورها آوردند. احتمالا گروهی که این بازی را آوردند در شرکت رادیویی و تلویزیونی آلمانی با همین نام کار می‌کردند. اگر علاقمند به یادگیری بازی‌های کارتی هستید با ما همراه باشید تا با نحوه انجام این بازی مهیج قراردادی اشنا شوید.

بازیکنان، کارت‌ها و هدف در بازی کارتی تلفن کن

بازی Telefunken معمولا توسط چهار بازیکن، با استفاده از یک بسته‌ورق دوتایی کارت با چهار جوکر در مجموع 108 کارت بازی می‌شود. همچنین برای هر بازیکن به 7 چیپ نیاز دارید.

مانند بازی‌های قراردادی کاریوکا، تونرویل روک و شانگهای رامی، هدف از انجام این بازی این است که با کشیدن و انداختن کارت‌ها دست‌تان یک سری ترکیب با کارت‌های خود ایجاد کنید.

از آنجایی که این یک بازی قراردادی است، اولین ترکیب شما در هر دست باید از ترکیبات خاصی (قرارداد) پیروی کند. پس از آن می‌توانید با افزودن کارت‌های دیگر به ترکیب‌های خود یا سایر بازیکنان یا حتی ایجاد ترکیب‌های تازه از شر از همه کارت‌های خود خلاص شوید. سپس سایر بازیکنان به ازای هر کارتی که در دستشان باقی مانده است، امتیاز پنالتی می‌گیرند.

ادغام و قرارداد

دو نوع ترکیب در این بازی وجود دارد:

اولین ترکیب با استفاده از مجموعه‌ای از سه یا چند کارت از یک رتبه با خال‌های مختلف که به آن گروه می‌گویند، ساخته می‌شود. مجموعه‌ای از سه کارت از یک رتبه را در اصطلاح trio  می‌گویند. همچنین مجموعه‌ای از 4 کارت مساوی به نام cuarteto و 5 کارت quintet شناخته می‌شود.

ترکیب دوم با استفاده از سه یا چند کارت متوالی از یک خال که به آن دنباله می‌گویند، ساخته می‌شود. در دنباله آس می‌تواند هم به عنوان کارت بالا (آس، شاه، بی بی، …) هم کارت پایین (آس، 2، 3، …) استفاده شود. البته نمی‌تواند در وسط یک دنباله باشد به عنوان مثال شاه، آس، 2 قابل قبول نیست.

جوکر را می‌توان به عنوان جایگزین برای هر کارتی استفاده کرد. اما بیش از یک جوکر را نمی‌توانید در یک گروه یا دنباله استفاده کنید.

انواع قراردادها در بازی کارتی تلفن کن

بازی کارتی تلفن کن شامل هفت دست است و قرارداد هر دست به شرح زیر است:

یک گروه از 3 کارت که باید خالص باشد (یعنی هیچ جوکر در آن نمی‌توان استفاده کرد و کارت‌ها باید از سه خال متفاوت باشند) در دست اول

دو گروه 3 تایی در دست دوم

یک گروه 4تایی در دست سوم

دو گروه 4تایی در دست چهارم

یک گروه 5تایی در دست پنجم

دو گروه 5تایی در دست ششم

یک گروه 3تایی و یک دنباله از 7 کارت یا بیشتر در دست هفتم

توجه کنید که فقط در قرارداد دست اول ترکیب گروه باید خالص باشد. در دست‌های بعدی، می‌توان از کارت‌های یکسان و جوکر برای تکمیل یک گروه استفاده کرد.

پخش کارت

قبل از اولین پخش کارت، به هر بازیکن 7 چیپ می‌دهند که برای خرید کارت می‌توانند از آن استفاده کنند.

پخش کارت و بازی خلاف جهت عقربه‌های ساعت است. دیلر اول به طور تصادفی انتخاب می‌شود و در دست‌های بعدی بازیکنان به ترتیب دیلر می‌شوند. دیلر کارت‌ها را بُر می‌زند و روی میز قرار می‌دهد. بازیکن سمت چپ دیلر یکی از بلوک از کارت‌ها را از بالای کارت‌های که دیلر روی میز گذاشته است، برمی‌دارد. به کارت‌های که بازیکن سمت چپ برداشته است، کارت بالایی و مابقی کارت‌های که روی میز است، کارت پایینی گفته می‌شود.

بازیکن سمت چپ دیلر به سه کارت پایین قسمت بالایی نگاه می‌کند و اگر هر کدام از آن‌ها جوکر باشد، آن را به عنوان دست خود نگه می‌دارد. سپس بقیه کارت‌های قسمت بالایی را به صورت رو به پایین در کنار قسمت پایینی روی میز قرار می‌دهد.

دیلر قسمت پایینی را برمی‌دارد و هر بار یک کارت به بازیکن دو میز می‌دهد تا زمانی که کارت‌های دست بازیکنان 11تا شود. اگر بازیکن سمت چپ دیلر، جوکرهایی را برای خودش برداشته باشد، باید به همان نسبت کارت‌های کمتری دیلر برای او قرار دهد. سپس دیلر یک کارت رو به بالا قرار می‌دهد و آن را روی میز می‌گذارد تا انبوه کارت‌های دور انداخته شده را ایجاد کند.

ایجاد انبار

مابقی کارت‌های باقیمانده قسمت پایینی را دیلر باید روی کارت‌های قسمت بالا بگذارد، تا انبوه کارت‌های انبار ایجاد شود. بازیکن در طول بازی از انبوه کارت‌های انبار می‌کشند.

اگر کارت‌های قسمت پایینی هنگام پخش کارت‌ها توسط دیلر تمام شود. دیلر از کارت‌های قسمت بالایی برمی‌دارد و با استفاده از آن پخش کارت را ادامه می‌دهد.

اگر بازیکن سمت چپ دیلر بتواند قسمت پایینی که حاوی تعداد دقیق کارت‌های مورد نیاز برای پخش کردن در یک دست را کنار بگذارد. یک کارت اضافی به عنوان پاداش دریافت می‌کند که این یک پوئن مثبت است.

بازی کارتی تلفن کن

دور انداختن کارت قبل از بازی

در بازی کارتی تلفن کن بازیکنان در دست 6 وقتی پخش کارت کامل شد، می‌توانند هر تعداد کارت که در دستشان است را به صورت رو به پایین دور بیندازند. دیلر این کارت‌ها را با هم جمع می‌کند، آن‌ها را بُر می‌زند و به بازیکنان می‌دهد. به هر بازیکن به اندازه‌ای که کارت دور انداخته‌است، دیلر کارت می‌دهد.

نحوه انجام بازی تلفن کن

بازیکن سمت راست دیلر، بازی را شروع می‌کند و بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت در دور میز ادامه می‌یابد. یک دور معمولی به صورت زیر است:

کشیدن یک کارت از روی کارت‌های انبار

ادغام اختیاری (ادغام یعنی با استفاده از کارت‌های که در دستتان است گروه یا دنباله مورد نظر در آن دست را درست کنید و ترکیب مورد نظر را به رو مقابل خود قرار دهید) یا اضافه کردن کارت به ترکیب خود یا سایر بازیکنان

دور انداختن یک کارت رو به بالا و قرار دادن آن بر روی انبوه کارت‌های دور انداخته شده

برداشتن کارت

فقط در دور اول پخش کارت، بازیکن سمت راست دیلر مجاز است که به جای برداشتن کارت از انبار، بدون پرداخت چیپ و گرفتن هیچ کارت اضافی، کارت رو به بالای که دیلر نشان داده است را بردارد.

برای بقیه دورها، نوبت هر بازیکن با کشیدن کارت بالای انبار شروع می‌شود. بازیکنی که مایل به برداشتن کارت‌ بالای کارت‌های دور انداخته‌شده است، باید این کارت را بخرد، که هزینه آن یک چیپ و یک کارت اضافی از انبار است.

ادغام

پس از برداشتن کارت، می‌توانید مجموعه‌ها و یا دنباله‌های با کارت‌های دست خود درست کنید و آن‌ها را رو به بالا روی میز بگذارید.

اگر قبلا ادغام نکرده‌اید، در اولین نوبتی که ترکیب را ایجاد می‌کنید، باید کارت‌های دقیقا مطابق قرارداد آن دست باشد. در همان دور می‌توانید در صورت تمایل مجموعه‌های اضافی از سه یا بیشتر کارت رتبه بندی شده را کنار بگذارید یا یک دنباله از سه یا چند کارت متوالی از یک خال ایجاد کنید. همچنین می‌توانید کارت‌های نیز به دنباله‌ها یا مجموعه‌ کارت‌های دیگر بازیکنان اضافه کنید. با این حال، شما نمی‌توانید در آن دور کارت‌های اضافی به مجموعه یا دنباله‌های که ایجاد کردید، اضافه کنید.

اگر در دور قبلی ادغام کرده باشید:

شما می‌توانید دنباله‌ها و مجموعه‌های خود یا سایر بازیکنان را گسترش دهید.

همچنین می‌توانید مجموعه‌های اضافی از سه یا چند کارت از یک رتبه یا دنباله‌ای از سه یا چند کارت متوالی از یک خال کنار بگذارید.

برداشتن کارت جوکر

شما می‌توانید کارت جوکر را از مجموعه‌ای از کارت‌های که توسط خودتان یا بازیکن دیگر ایجاد شده است بردارید. در این حالت باید دو کارت از همان رتبه به مجموعه اضافه کنید تا بتوانید جوکر را بردارید.

شما نمی‌توانید کارت جوکر را از یک دنباله بردارید. اما اگر یک جوکر در انتهای یک دنباله باشد و کارتی داشته باشید که نشان دهنده آن باشد. می‌توانید جوکر را با کارت واقعی جایگزین کنید و جوکر را به هر اول یا انتهای دنباله منتقل کنید.

به عنوان مثال، اگر روی میز دنباله جوکر، 6 خشت، 7 خشت وجود دارد. و شما 5 خشت و 9 خشت را دارید. می‌توانید جوکر را با 5 خشت جایگزین کنید. جوکر را به جای کارت 8 خشت بگذارید و کارت 9 خشت را نیز در آن دنباله بگذارید. در این حالت جوکر در پایان دنباله نیست. بنابراین دوبار نمی‌توانید آن را حرکت دهید. اگر بازیکن دیگری کارت خشت را در دست داشته باشد، نیز نمی‌تواند کارت جوکر را تغییر دهید.

دور انداختن کارت‌ها

برای پایان دادن به نوبت خودتان، یک کارت را از دست خود به صورت رو به بالا روی کارت‌های دورانداختنی بگذارید.

خرید کارت

اگر بازیکنی ادغام نکرده باشد در آن دور، می‌تواند کارتی را که در پایان دور توسط بازیکن دیگر دور انداخته شده است را خریداری کند. اگر دو یا چند بازیکن بخواهند همان دور یک کارت بخرند، بازیکن سمت راست بازیکنی که کارت را دور انداخته‌است، اولویت برای خرید دارد.

خرید کارت یک چیپ هزینه دارد. پس از پرداخت چیپ باید کارت دور انداخته شده را بردارید و یک کارت از بالای کارت‌های انبار بکشید و هر دو کارت را به دست خود اضافه کنید. سپس بازیکنی که نوبت بازیش طبق حالت معمول بازی می‌کند. اگر وقتی نوبت بازی شما است، کارت دور انداخته شده را بخرید، باید دو کارت از انبار بکشید. یکی برای خرید کارت دور انداخته شده و دیگری برای شروع نوبت معمولی‌تان است.

پس از ادغام، دیگر مجاز به خرید کارت از کارت‌های دور انداخته‌اید نیستید.

توجه کنید که شما کلا هفت چیپ برای کل بازی دارید. وقتی از همه آن‌ها استفاده کردید، دیگر نمی‌توانید خرید کنید. عاقلانه است که چند چیپ خود را برای دست هفتم که سخت‌ترین دست است، ذخیره کنید.

پایان بازی کارتی تلفن کن

بازی ادامه می‌یابد تا زمانی که یکی از بازیکنان با اتمام کارت‌هایش از بازی خارج شود. این کار را بازیکن می‌توان با ادغام کردن همه کارت‌ها یا با ترکیب کردن همه به یک کارت و دور انداختن کارت نهایی انجام دهید. زمانی که یک بازیکن کارت‌هایش تمام می‌شود، بازی پایان می‌یابد.

ممکن است گاهی اوقات اتفاق بیفتد که انبار قبل از پایان بازی تمام شود. در این حالت کارت‌های که دور انداخته‌اید را رو به پایین قرار دهیم و سپس بُر بزنید تا یک انبار جدید ایجاد شود و بازی ادامه می‌یابد.

توجه کنید در دست 7، تا زمانی که نتوانید همه ترکیب‌های مورد نیاز قرارداد این دست را ایجاد کنید، نمی‌توانید کارتی را ادغام کنید. شما باید یک مجموعه دقیقا از سه کارت، یک دنباله از 7 کارت یا بیشتر به علاوه هر تعداد مجموعه یا دنباله اضافی ایجاد کنید و سپس کارت‌‌های خود را کنار بگذارید. در نتیجه در این دست فقط یک بازیکن می‌تواند کارت خود را کنار بگذارد.

امتیازدهی

پس از اینکه یک بازیکن از شر همه کارت‌های خود خلاص شد، بازی پایان می‌یابد. سپس بازیکنان دیگر به ازای کارت‌های که در دستشان است، امتیاز پنالتی می‌گیرد. امتیاز هر کارت به شرح زیر است:

کارت‌های 2 تا 9 به اندازه ارزش اسمی

کارت 10 تا شاه هر کدام 10 امتیاز دارند

آس 11 امتیاز

و کارت جوکر 15 امتیاز

بازیکنی که بیرون رفت، از آنجا که هیچ کارتی در دستش باقی نمانده است، در این دست صفر امتیاز می‌گیرد.

برنده هر یک از هفت دست، پول کمی را که از پیش تعیین شده را دریافت می‌کند. و بازیکنی که کمترین امتیاز تجمعیی را پایان دست هفتم داشته باشد، برند درصد بیشتر پول می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.